Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporujeme.

Děkujeme starostovi města za ochotu, porozumění a asistenci při pořádání prvomájového průvodu, přestože se jednalo o akci nepovolenou, a tedy ilegální.

První Máj 2010 

V noci z 30.4 na 1.5 zničili 4 podnapilí mladiství billboard na plotě domu v centru města. Ptáme se proč? (foto - billboard před zničením) Pravdou je, že jsme pravděpodobně uvedli v zmatek mnoho kolemjdoucích.

       

1.část kolemjdoucích nás nařkla z propagace komunistického režimu; 2.část kolemjdoucích nás nařkla z opačného úmyslu, a tedy z hanění téhož režimu. Prohlašujeme, že naše úmysly byly apolitické a 99% všech použitých nápisů a vlajek apod. originální historické kusy.

Po 20ti letech jsme si zopakovali trasu tradičního prvomájového průvodu v obci.

1.Máj 2010    1.Máj 2010    1.Máj 2010-trasa pochodu    mávátko holubice vystřihovánka

Tradice prvních Májů zde byla od nepaměti (po 1945), viz foto z roku 1984 - 1.Máj 1984

Na místě srazu jsme se sešli ve stanoveném termínu, ačkoli do poslední chvíle nebylo jasné, zdali opravdu přijdou "účastníci průvodu" a zdali se tato akce vůbec bude konat. A přece přišli! ... a průvod se konat mohl! A proto bychom všem "účastníkům průvodu" chtěli poděkovat, neboť bez nich by se tento průvod nemohl konat.

http://muzeumjirikov.galerie.cz/

Po průvodu, který skončil dle plánu jsme se občerstvovali před prostory vinárny v Tylově ulici.

První Máj 2011

domů